Advies

Informatie over het financieringssonderzoek

Een startende ondernemer kan aan de hand van een financieringssonderzoek beoordelen welke vormen van financiering in aanmerking komen om op basis hiervan met het bedrijf te kunnen starten.

Het financieringsonderzoek kan de ondernemer zelf uitvoeren, maar ook overlaten aan een professioneel bedrijf. Hier zal er dieper worden ingegaan op de mogelijkheden voor de ondernemer om een financieringsonderzoek te doen.

Behoefte aan kapitaal

Startende ondernemers hebben een individuele behoefte aan kapitaal om te kunnen beginnen met het bedrijf, waarbij de aard van het bedrijf een belangrijke rol kan spelen en ook het eigen vermogen van de ondernemer bepalend zal zijn voor de benodigde financiering. Er zijn talloze mogelijkheden voor ondernemers om op zoek te gaan naar een financiering voor het bedrijf, en deze mogelijkheden zullen allemaal onderzocht kunnen worden, zodat die financiering wordt aangevraagd die voor wat betreft de aard en het doel op elkaar afgestemd zullen zijn. Het financieringsonderzoek kan de basis vormen van het financieringsplan, dat deel uitmaakt van het ondernemingsplan dat aan kredietverstrekkers getoond kan worden.

Het financieringssonderzoek

Er zijn standaard financieringsvormen waar de ondernemer aan kan denken bij het doen van een onderzoek, zoals het aangaan van een financiering bij een bank om startkapitaal te verkrijgen voor de onderneming. Er zijn echter ook tal van andere financieringsvormen mogelijk, die de ondernemer in het onderzoek kan betrekken, zoals:
• Eigen vermogen van de ondernemer.
• Durfkapitaal door middel van externe vermogensfinanciering, bijvoorbeeld uit investeringsfondsen.
• Privé-investeerders die kapitaal ter beschikking stellen in ruil voor aandelen in de onderneming.
• Overheidssubsidies.

Investeringsplan en kapitaalbehoefte

Aan de basis van het financieringsonderzoek ligt natuurlijk de vraag welk kapitaal nodig is om het bedrijf te kunnen starten en de plannen te verwezenlijken. Er zal dan ook een investeringsplan moeten worden opgesteld, waaruit blijkt hoeveel geld er nodig is en waarvoor het geld nodig is. Er zal dus een vermogensbehoefte moeten worden vastgesteld die is afgestemd op de investeringen die gedaan moeten worden, en die afgestemd is op de te ontwikkelen activiteiten van de onderneming. Het is ook verstandig om in het investeringsonderzoek rekening te houden met de marketing, oftewel de wijze waarop de onderneming zich zelf in de markt kan zetten en reclame voor het product of dienstverlening van de onderneming kan maken. Ondernemers die financieel onvoldoende onderlegd zijn, kunnen gebruik maken van de expertise van een adviesbureau, zodat de kans op succes zal toenemen.