Financiering van goede doelen na je dood

Je kunt ervoor kiezen om in jouw nalatenschap één of meerdere goede doelen op te nemen. Zo steun jij na jouw dood niet alleen het goede doel, je draagt daarmee ook bij aan een betere maatschappij voor hen die na jouw leven komen.Jouw nalatenschap profiteert daarbij van een fiscaal voordeel: mits de fiscale regels worden toegepast, kun je besparen op de belasting.

Nalatenschap

Als jij komt te overlijden gaat jouw nalatenschap of erfenis naar de rechthebbende(n). Het is wettelijk bepaald hoe de volgorde hierin is (het zogeheten Erfrecht ). Een nalatenschap bevat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Wanneer jij zelf wilt bepalen waarheen of naar wie jouw bezittingen na jouw overlijden gaan, kun jij dit vast laten leggen in een testament. Dit doe je doorgaans bij de notaris. De naam testament is tegenwoordig veelal vervangen door laatste wil. Je laat vastleggen in hoeverre jij wilt afwijken van het erfrecht.

Heel veel mensen weten niet dat het helemaal niet alleen maar om grote geldbedragen moet gaan. Ook kleine bedragen kunnen worden nagelaten en zelfs goederen kun je via een testament nalaten aan iemand. Denk aan een auto of zelfs meubels. In plaats van het nalaten aan bepaalde personen, kun je er ook voor kiezen om jouw nalatenschap aan een goed doel te schenken. Het nalaten aan goede doelen is vrijgesteld van erfbelasting. Hiermee probeert de overheid deze vorm van nalaten te promoten.

Nalatenschap aan een goed doel

Je kunt jouw nalatenschap of een deel ervan nalaten aan een goed doel. Je kiest zelf één of meerdere goede doelen uit als (deel-)erfgenaam. Formeel benoem jij het goede doel als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam of mede-erfgenaam. Let wel, een erfgenaam heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. Wat veelal gebeurt, is dat het goede doel de nalatenschap onder voorbehoud accepteert, totdat duidelijk is dat het om een positieve nalatenschap gaat. Als eerder aangegeven kan een nalatenschap ook negatief zijn, zoals een schuld.

Schenk- en Erfbelasting

Normaal gesproken gaat de volgende regel op: Wie een schenking of erfenis krijgt, betaalt daar belasting over! De hoogte hiervan wordt bepaald door de hoogte van het bedrag en jouw relatie tot de overledene. De tarieven variëren van 10% tot wel 40%. De regels over Schenk- en Erfbelasting zijn vastgelegd in de Successiewet. Je bent verplicht deze belasting te betalen als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse nationaliteit heeft. Ook als de persoon niet langer dan 10 jaar buiten Nederland woonde, wordt deze belasting geïnd. Meer informatie over deze belasting tref je op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

Goede doelen zijn volledig vrijgesteld van Schenk- en Erfbelasting. De regel die dan geldt is dat de organisatie van het goede doel erkend moet zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze erkenning vraagt een goed doel aan bij de Belastingdienst. Zij beoordelen de aanvraag aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie. De ANBI-erkenning van het goede doel van jouw keuze is ook voor jezelf belangrijk. Jij kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

VFI, de brancheorganisatie van goede doelen

De VFI is de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen. De VFI heeft zichzelf als missie gesteld om goede doelen te steunen bij het verbeteren van de samenleving. De Brancheorganisatie telt crica120 leden. Om lid te zijn van de VFI ben je als goed doel in Nederland gevestigd en in het bezit van het keurmerk, van een verklaring van geen bezwaar of van het certificaat voor kleine goede doelen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Wist je dat maar liefst 75% van de eigen fondsenwerving binnen de sector door aangesloten leden wordt gedaan? Je vindt de leden van de VFI in alle branches, als welzijn, gezondheid, internationale hulp, maar ook cultuur, natuur en het belang van dieren. VFI is niet gericht op een enkel lid, maar richt zich met alle activiteiten op het gezamenlijk belang van de leden. Meer informatie over VFI vind je op www.vfi.nl.

Overzicht van Goede doelen

Overweeg jij een goed doel op te nemen in jouw nalatenschap, dan kun jij je oriënteren in het aanbod van goede doelen die zijn aangesloten bij VFI. Deze vindt jij hier:

http://www.goededoelen.nl/doelen/