Soorten

Financiering van de school

Elke school in Nederland krijgt op verschillende manieren te maken met financiering van het onderwijs. Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de scholen die vanuit de overheid gefinancierd worden en scholen die zijn ontstaan vanuit een particulier initiatief en waarbij de financiering van de school op een andere wijze gestalte krijgt. Vormen van… Continue reading Financiering van de school