Verbouwing

Financiering van de bouw van een pand

Als er gekozen wordt voor de bouw van een nieuw bedrijfspand, dan zullen daarvoor of uit eigen vermogen de kosten betaald moeten worden of er wordt een financiering voor de bouw van het pand aangevraagd.

Voor financiering van de bouw van een bedrijfspand zal er gekozen moeten worden voor een juiste vorm van financiering, die de investering op lange termijn ook rechtvaardigt.

Plannen voor de bouw

Ondernemers en bedrijven die plannen hebben om een pand te laten bouwen, vragen vaak vooraf advies over de zaken met betrekking tot de huisvesting van het bedrijf. Dit kan een aantal voordelen hebben voor de ondernemer, want er zijn kredietverstrekkers zoals de Rabobank die in een vroegtijdig stadium kunnen informeren en adviseren en zelfs een bouwadvies kunnen afgeven.
• Een van de voordelen kan zijn dat in een dergelijke situatie, waarin de kredietverstrekker vroegtijdig betrokken wordt bij de plannen voor de bouw, de lasten van de financiering lager kunnen uitvallen.
• Door van een bouwadvies gebruik te maken, kan er voor de start met de bouw van het bedrijfspand, al rekening worden gehouden met preventiemaatregelen op het gebied van brand en inbraak. Dit is goedkoper, dan achteraf bij de bouw van het pand voor deze maatregelen te moeten zorgen.

Duurzame financiering in de bouw

De bouw is een sector waarin tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van duurzame financieringen, en er zijn meerdere banken en kredietverstrekkers die op deze wijze vorm geven aan de financiering in de bouw. Een voorbeeld van een kredietverstrekker, die actief bezig is op het gebied van duurzame financiering aan bijvoorbeeld bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, is Triodos. Het uitgangspunt dat Triodos hanteert bij het verstrekken van een financiering voor de bouw, is gebaseerd op het ondernemingsplan van het bedrijf. In overleg zal er met het ondernemingsplan als basis gekeken worden naar de meest geschikte financieringsmogelijkheden, zodat er sprake is van maatwerk op het gebied van financiering.

Alternatieve mogelijkheden

Indien het niet tot de mogelijkheden behoort om een financiering te verkrijgen voor de bouw van een pand, kan er gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden. Mogelijkheden zijn:
• uitgaan van de financiële ruimte van het eigen bedrijf, zoals het beschikbare eigen vermogen en de mogelijkheden om dit te vergroten.
• de bedrijfswinst van het verleden jaar gebruiken voor de financiering.
• het besparen van kosten.
Op deze wijze kan er wellicht een gedeelte van de bouw uit eigen middelen gefinancierd worden, waardoor een eventuele financiering van het resterende gedeelte door een bank meer kans op succes geeft.