Voertuig

Financiering van de zakelijke auto

Voor de aanschaf of het gebruik van een zakelijke auto zijn er meerdere vormen van financiering mogelijk.

De keuze voor het soort financiering van de zakelijke auto, zal onder meer afhankelijk zijn van de financiële positie en mogelijkheden van het bedrijf en de ondernemer, zodat er een op de situatie afgestemde financiering kan worden gekozen.

Financieren uit eigen vermogen

Indien een bedrijf een uitstekende liquiditeitspositie heeft en beschikt over voldoende middelen uit eigen vermogen, dan kan de voorkeur worden gegeven aan het financieren van de zakelijke auto uit het eigen vermogen. Jaarlijks kan er dan rekening worden gehouden met een percentage aan afschrijving.
• Het voordeel van het financieren van de zakelijke auto uit het eigen vermogen is natuurlijk, dat er geen rentelasten en andere aan financiering verwante kosten te hoeven worden betaald.
• Een nadeel van het financieren van de zakelijke auto uit het eigen vermogen kan zijn, dat het geld niet meer besteed kan worden aan andere zaken. Er moet dus wel voldoende ruimte zijn in het eigen vermogen om voor deze vorm van financiering van de zakelijke auto te kiezen.

Financial lease van de zakelijke auto

Leasemaatschappijen en autodealers bieden volop mogelijkheden op het gebied van financial lease. Deze vorm van financiering voor de zakelijke auto biedt voordelen in de vorm van een vooraf overeengekomen looptijd op basis van een vastgestelde en gelijkblijvende rente. Ook kan er een slottermijn overeengekomen worden, waardoor de maandelijkse lasten van de financiering zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. De auto wordt geactiveerd op de balans van de onderneming, dit in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij operational lease. Als er een slottermijn is overeengekomen bij de aanschaf van de auto, dan kan bij het einde van de looptijd de auto eventueel worden ingeruild tegen de restwaarde zoals deze eerder is overeengekomen.

Operational lease van de zakelijke auto

Bij operational lease wordt er niet geïnvesteerd in de aanschaf van een auto, maar kan er tegen een vast leasetarief gedurende de looptijd gebruik worden gemaakt van de auto, en zijn alle bijkomende kosten zoals verzekeringen inbegrepen. Als er sprake is van schade aan de auto of er moeten onderdelen vervangen worden, dan is het de leasemaatschappij het eerste aanspreekpunt en kan er bijvoorbeeld een vervangende auto worden geregeld indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. Het voordeel van deze vorm van financiering van de zakelijke auto is, dat de ondernemer zelf niets hoeft te regelen en geen omkijken heeft naar onderhoud, verzekeringen, administratie, maar wel optimaal gebruik kan maken van het rijden van de auto tegen een vast bedrag per maand.