Websites & Bedrijven

Mogelijkheden voor debiteurenfinanciering

Ondernemers en bedrijven kunnen door het uitbreiden van het bedrijf of door overnames snel groeien en daarvoor financiering nodig hebben.

Er zijn diverse mogelijkheden om investeringen en overnames te financieren, waarbij debiteurenfinanciering een bijzondere rol inneemt in het geheel. Debiteurenfinanciering is een vorm van financiering die niet voor elk bedrijf is weggelegd, omdat er bijzondere voorwaarden aan gesteld worden om ervoor in aanmerking te komen.

Wat is debiteurenfinanciering?

Bij debiteurenfinanciering is er sprake van een flexibele kredietvorm, die gebaseerd is op het totaal aan uitstaande debiteuren, waarbij variatie in de hoogte van het krediet mogelijk is op basis van bijvoorbeeld de omzetgroei. Als er sprake is van een structurele groei van de omzet, zal ook het aantal debiteuren groeien, en dat biedt weer mogelijkheden om de debiteurenfinanciering op een parallelle wijze mee te laten groeien. In de meeste situaties zal er bij debiteurenfinanciering een voorschot worden gegeven op basis van 90 procent van de openstaande facturen van een bedrijf. Er vindt dus een financiering aan het bedrijf plaats op basis van de debiteurenportefeuille. De 90 procent is overigens geen vaststaand gegeven, want er zijn ook variaties mogelijk van 70 procent tot zelfs 100 procent. De kwaliteit van de debiteurenportefeuille is daarop van invloed.

Voorwaarden kredietverstrekkers

Om voor debiteurenfinanciering in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden, die per kredietverstrekker overigens kunnen verschillen. Een van de belangrijkste voorwaarden is de minimumomzet waar een bedrijf aan moet voldoen. De minimumomzet die geëist wordt voor debiteurenfinanciering, loopt uiteen van geen tot anderhalf miljoen. Het is dan ook van belang om naar een kredietverstrekker te zoeken, die aansluit bij de financiële positie van het bedrijf. Andere voorwaarden die door de kredietverstrekker kunnen worden gesteld, zijn:
• Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn en het Nederlands recht moet van toepassing zijn.
• De goederen en diensten moeten in principe al geleverd zijn.
• Het moet gaan om verkoop of diensten aan bedrijven, ook wel business to business genoemd.
• De vordering moet juridisch afdwingbaar zijn.

Keuze voor kredietverstrekker

Bedrijven met geen omzet kunnen voor debiteurenfinanciering terecht bij WinPlus en bij Parkerhouse Finans. Een minimale omzet van 250.000 euro is onder meer vereist bij de ABN Amro en bij IFN Commercial Factors. De ING Commercial Finance vraagt een minimum omzet van 1 miljoen en de Rabobank eist een minimum omzet van anderhalf miljoen. De minimum omzeteis en overige voorwaarden spelen een belangrijke rol bij de mogelijkheden van en het maken van een keuze voor debiteurenfinanciering.