Websites & Bedrijven

Financiering van een hotel

Voor de financiering van een hotel kan er gebruik worden gemaakt van meerdere financieringsmogelijkheden, waarbij er overigens een onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot de opzet van het hotel en de grootte van een hotel.

Een hotel met een beperkt aantal kamers dat uitgebaat wordt door de eigenaars zelf, zal minder financiering nodig hebben dan wanneer er een megahotel met andere faciliteiten nieuw gebouwd gaat worden.

Kleine hotels

Ondernemers die een klein hotel willen overnemen of een bestaand pand willen laten ombouwen tot een hotel, zullen daarvoor in de meeste gevallen een financiering moeten afsluiten. Voor het financieren van de overname van een hotel, zal de bank of kredietverstrekker eisen stellen in de vorm van de inleg van eigen vermogen. Het is dus niet zo dat een bank of kredietverstrekker de aankoop van een hotel voor 100 procent zal financieren. Ook speelt de vraag of het pand waarin het hotel is gevestigd in eigendom komt, of dat er sprake is van overname van een bestaand hotel zonder dat er sprake is van het kopen van het pand.

Investeerders voor financieren hotel

Voor grote projecten zijn er voor wat betreft de financiering van een hotel meerdere mogelijkheden, en een mogelijkheid waar veel gebruik van wordt gemaakt zijn investeerders.
• Investeerders die vertrouwen hebben in het project kunnen een deel van het project bijvoorbeeld financieren en in dat geval zijn er meerdere kleine investeerders nodig.
• Het is ook mogelijk dat er sprake is van één investeerder die geld wil beleggen ten behoeve van de financiering van het hotel.
• Een bijzonder voorbeeld van het laten financieren van een hotel door investeerders, betreft het Hotel Park Dane waar het de gasten zijn die aandelen in het hotel kunnen kopen. Tegenover dit aandeel staat een vooraf overeengekomen rendementsvergoeding en dit rendement kan vervolgens gebruikt worden om gebruik te maken van de faciliteiten die door het hotel worden geboden. In het geval het jaarlijkse rendement niet is geconsumeerd, wordt het tegoed uitbetaald aan de aandeelhouders. Dit is een creatieve manier waarop ondernemers in de omgeving van het hotel op een positieve wijze kunnen bijdragen in de financiering van het hotel en er zelf hun voordeel mee kunnen behalen, door bijvoorbeeld zakelijke relaties in het hotel onder te brengen of met zakelijke relaties te gaan dineren in het restaurant van het hotel.

Investeerders zoeken voor een hotel

Voor het zoeken naar investeerders moet er in elk geval een goed onderbouwd plan gepresenteerd kunnen worden, dat de gevraagde investering rechtvaardigt. Er zijn investeerders die rechtstreeks benaderd kunnen worden voor deelname in de financiering van een hotel, maar men kan zelf ook actief op zoek gaan naar investeerders door bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen of door zakenrelaties aan te spreken.