Zakelijk

Keuze voor een bedrijfsfinanciering

Startende ondernemers hebben kapitaal nodig om een onderneming op te starten en ook bestaande bedrijven kunnen een bedrijfsfinanciering nodig hebben om investeringen te doen om het bedrijf uit te breiden of om een ander bedrijf over te nemen.

Het regelen van een bedrijfsfinanciering is niet altijd even eenvoudig en onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrag dat benodigd is. Het kan dan ook voorkomen dat er meerdere banken bezocht moeten worden om uiteindelijk een bedrijfsfinanciering te krijgen. Er zijn verschillende bedrijven die ervaring hebben met het aanvragen van bedrijfsfinanciering voor ondernemers en die dus behulpzaam kunnen zijn om de kans op het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering zo groot mogelijk te laten zijn.

Startende ondernemers

Een ondernemer die een bedrijf wil beginnen heeft kapitaal nodig voor bijvoorbeeld de aankoop van een bedrijfspand, materiaal of goederen en producten. Het is van groot belang dat de beginnende ondernemer met een sterk onderbouwd verhaal naar de bank gaat om een bedrijfsfinanciering te verkrijgen. Een vereiste daarvoor is een duidelijk ondernemingsplan, dat overtuigend gepresenteerd wordt aan de bank. Ondernemers kunnen hulp krijgen bij het schrijven van een ondernemingsplan of hebben de mogelijkheid om de cijfers in het ondernemingsplan en de verwachtingen ervan te laten controleren door een accountant. Deze kan namelijk controleren of de cijfers realistisch zijn, waardoor de kans op het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering groter wordt.

Alternatieve bedrijfsfinanciering

In economisch moeilijke tijden zijn de banken minder snel geneigd om een bedrijfsfinanciering te verstrekken aan beginnende ondernemers en in dat geval zal er naar alternatieve mogelijkheden van bedrijfsfinanciering moeten worden gezocht. Enkele voorbeelden van creatieve bedrijfsfinanciering zijn:
• In plaats van de aanschaf van duurzame goederen en producten zijn er ook mogelijkheden om te leasen bij een speciale leasemaatschappij. Een bekend voorbeeld van een leaseproduct is de auto, maar er kunnen ook kantoormiddelen worden geleased.
• Factoring kan een uitkomst zijn, waarbij de ondernemer de facturen als het ware verkoopt aan een zogenaamde factormaatschappij, die zorg draagt voor een tijdige betaling en waarbij een deel van de facturen vooruit worden betaald aan de ondernemer zelf.
• Een aparte en veelvoorkomende vorm van krediet is het leverancierskrediet, met als voordeel dat er niet direct afgerekend hoeft te worden, maar dat er binnen een overeengekomen termijn betaald moet worden.
• Venture capitalist is een investeerder die risico kapitaal kan verstrekken aan een startende ondernemer, maar hiervoor geldt wel dat de ondernemers met een enorm goed idee moeten komen, waar de investeerder zelf heil in ziet.
• Als er op een eigen huis overwaarde aanwezig is, dan kan eventueel een bedrijfsfinanciering verstrekt worden met de woning als onderpand.